Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ Online

Mr Định
ĐT: 0917883553
Email: vandinhvietduc@gmail.com
Lượt truy cập

Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ

Loại phương tiện chịu phí 

Mức thu 
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân 130k/tháng 

Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg 
180k/tháng 
Xe chở người từ 10 chỗ đến 24 chỗ; xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000kg đến dưới 13.000kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500kg 
270k/tháng 
Xe chở người từ 25 chỗ đến 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500kg đến dưới 13.000kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500kg trở lên 
390k/tháng 
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000kg 
410k/tháng 
Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000kg 
500.000 đồng /tháng 
Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ôtô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000kg 
590k/tháng 
Xe tải, ôtô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000kg 
720k/tháng 
Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên 
730k/tháng 
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên 

1.040k/tháng 


  
Về phương thức tính và thời điểm khai, nộp phí 

* Đối với xe ô tô dân sự trong nước, phí sử dụng đường bộ tính theo năm (12 tháng) và theo chu kỳ đăng kiểm của xe. 
- Đến kỳ đăng kiểm, chủ xe mang xe đến đăng kiểm, nộp phí, lệ phí đăng kiểm (nếu có) và nộp phí sử dụng đường bộ cho cơ quan đăng kiểm. Cơ quan đăng kiểm dán Tem đăng kiểm tương ứng với chu kỳ đăng kiểm và Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí. 
- Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 1 năm trở xuống (chu kỳ 1, 3, 6 và 12 tháng), chủ xe thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ đăng kiểm và được dán Tem đăng kiểm và Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian chu kỳ đăng kiểm. 
- Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm (18, 24 và 30 tháng): Chủ xe phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng): 
+ Trường hợp nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng): Cơ quan đăng kiểm cấp Tem đăng kiểm và Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian đăng kiểm. 
+ Trường hợp nộp phí theo năm (12 tháng): Cơ quan đăng kiểm cấp Tem đăng kiểm theo chu kỳ đăng kiểm tương ứng (18, 24 và 30 tháng) và cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí 12 tháng, Tem nộp phí dán cùng Tem đăng kiểm. Hết thời hạn nộp phí (12 tháng), chủ xe phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí và được dán Tem nộp phí của thời gian tiếp theo (12 tháng hoặc còn lại của chu kỳ đăng kiểm). 
- Trường hợp chủ phương tiện đến đăng kiểm sớm hơn hoặc chậm hơn thời gian theo chu kỳ đăng kiểm quy định, cơ quan đăng kiểm kiểm tra xe cấp tem đăng kiểm cho chu kỳ tiếp theo nhưng số tiền phí sử dụng đường bộ tính từ thời gian hết chu kỳ đăng kiểm trước. 
- Đối với xe đăng kiểm trước ngày 01/01/2013 thì: 
+ Trường hợp kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh trong thời gian từ ngày 01/01/2013 đến 31/3/2013 thì chủ xe phải đến đăng kiểm nộp phí cho thời gian tính từ ngày 01/01/2013 đến kỳ đăng kiểm tiếp theo. 
+ Trường hợp kỳ đăng kiểm tiếp theo phát sinh sau ngày 31/3/2013 thì chậm nhất đến ngày 31/3/2013, chủ xe phải đến cơ quan đăng kiểm nộp phí cho thời gian tính từ ngày 01/01/2013 đến kỳ đăng kiểm tiếp theo hoặc nộp phí năm 2013 

 

In văn bản